Överlägg

Verksamhet

Stambyten

Vi har under många år stambytt fastigheter runt om i Stockholm. Våra uppdragsgivare är både bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Vi har genom åren utarbetat ett väl fungerande system som kan hantera logistiken från beställning till färdigt arbete på ett bra och riktigt sätt. Vi har också ett bra sammarbete med underentreprenörer som också säkerställer god och bra kvalitet.

Stambyte av badrum - dusch
Tillbygnation i Bromma

Tillbyggnad

Ända sedan företaget startades har vi arbetat med tillbyggnadsarbeten. Vi har också jobbat med vindsombyggnader och har den kompetens som behövs för att säkerställa hög kvalitet.

Ombyggnad

Vi jobbar här med allt från enskilda lägenheter/villor till större ombyggnader av fastigheter. En del av dessa projekt går att se under fliken avslutade arbeten.

Ombyggnation på Väddö